Verscholen achter haar doek keek ze naar het gebeuren. Met haar armen gespreid in de lucht, leek het of ze contact zocht met de doden, doch dat was het niet. Ze danste wel degelijk mee op het ritme van de muziek.

Af en toe nippend aan haar glas, grijnzend naar al wie haar passeerde.

© Renée De Smet

Indonesië Sulawesi Toraja Zwart-Wit Fotografie